Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Fonduri Regio de peste 54 de milioane de lei pentru investiții în infrastructura orașelor Pitești și Băicoi

În cursul săptămânii trecute, au fost semnate contractele de finanțare pentru proiectele: „Îmbunătățirea transportului public urban de călători în municipiul Pitești” și „Construire centru cultural-recreativ Băicoi – extinderea, modernizarea, reabilitarea, dotarea, schimbarea folosinței inițiale clădirii fost spital hepatită și construirea trotuare și piste de biciclete în orașul Băicoi, județul Prahova”, depuse de administrațiile locale în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Regio).

Inițiativa administrației din municipiul Pitești are ca finalitate reducerea emisiilor de carbon și eficientizarea transportului public de călători. În acest sens, vor fi achiziționate 20 de autobuze ecologice și va fi creată infrastructura de alimentare necesară, constând în 40 de puncte de încărcare lentă și patru de încărcare rapidă. Implementarea acestor măsuri va conduce la creșterea atractivității transportului urban de călători și, implicit, a frecvenței de accesare a acestuia, diminuând totodată numărul deplasărilor cu autoturismele personale.

Având un termen de implementare de 31 de luni, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 iulie 2021, proiectul are un buget a cărui valoare totală este de 42.505.793,67 lei. Din aceștia, aproximativ 31 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 4,7 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă asigurată de beneficiar depășește suma de 725 de mii de lei, în timp ce cuantumul cheltuielilor neeligibile este de peste 6,2 milioane de lei.

Primăria Municipiului Pitești a atras finanțare Regio în cadrul Axei prioritare 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Administrația locală prahoveană își propune să îmbunătățească serviciile cultural-recreative furnizate la nivelul orașului Băicoi, realizând în acest sens un centru cultural în cadrul căruia vor fi amenajate săli de spectacole multifuncționale, ateliere de dezvoltare personală, precum și spații administrative. Astfel, vor fi autorizate lucrări de extindere, modernizare și dotare a unui imobil în care a funcționat o unitate medicală. De asemenea, vor mai fi realizate investiții pentru dezvoltarea infrastructurii pietonale și a celei destinate deplasărilor cu bicicleta. Toate aceste intervenții vor determina o creștere a calității vieții locuitorilor care vor beneficia de servicii cultural-recreative de calitate, precum și de modalități de deplasare nepoluante care să faciliteze accesul în punctele economice de interes ale orașului.

Lucrările proiectate au un buget estimat la o valoare totală de 11.606.665,99 lei, din care peste 9,8 milioane de lei sunt alocate din FEDR, contribuția din bugetul de stat depășește 1,5 milioane de lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de peste 231 de mii de lei. Diferența, de peste 50 de mii de lei, constituie valoarea cheltuielilor neeligibile. Proiectul va fi implementat în 47 de luni, în perioada 1 iunie 2018 – 30 aprilie 2022.

 Proiectul Primăriei Orașului Băicoi este finanțat în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.

În prezent, din cele 1.741 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD) înregistrate în regiunea Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 10 miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contractele pentru 726 de cereri de finanțare, a căror valoare solicitată depășește șase miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.