Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare Regio pentru stații automate de închiriere a bicicletelor în municipiul Slobozia

Luni, 11 mai, a fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Sistem alternativ de mobilitate urbană utilizând stații automate de închiriere a bicicletelor” depus în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Regio), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Prin acest proiect, Primăria Municipiului Slobozia, beneficiarul finanțării nerambursabile, va implementa un sistem alternativ de mobilitate urbană ce constă în amplasarea a 21 de stații automate de închiriere a bicicletelor în zonele de interes ale orașului, între care se vor crea legături. De asemenea, vor fi achiziționate 265 de biciclete mecanice, precum și 30 de triciclete pentru seniori și pentru persoanele cu dizabilități, creându-se astfel premisele folosirii mijloacelor de deplasare nemotorizate și nepoluante. Încurajând accesul populației la mijloacele alternative de transport, proiectul, complementar și integrat altor aplicații finanțate în cadrul aceleiași axe prioritare, va determina o reducere a deplasărilor cu autoturismele personale și, implicit, a emisiilor de carbon la nivelul municipiului Slobozia.

Realizarea acestor investiții necesită un buget în valoare totală de 7.913.940,37 lei, din care peste 6,7 milioane de lei sunt asigurate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), bugetul național asigură o finanțare ce depășește un milion de lei, în timp ce cofinanțarea beneficiarului este de peste 158 de mii de lei. Proiectul are o perioadă de implementare de 54 de luni, începând cu 25 ianuarie 2018 până la 30 iunie 2022.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.230 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 706 cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.