Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare Regio pentru modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Țăndărei

În data de 25 februarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Nicoleta Toma, primarul orașului Țăndărei, în prezența președintelui Consiliului Județean Ialomița, Victor Moraru, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Orășenesc Țăndărei”.

Aplicația este finanțată din Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), prin Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1- „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.

Astfel, lucrările pe care administrația locală, beneficiarul finanțării nerambursabile, le propune în cadrul aplicației vor crea un spațiu de lucru adecvat, vor conduce la diversificarea serviciilor medicale furnizate populației, eficientizând totodată activitatea unității spitalicești prin reducerea timpului de așteptare în vederea efectuării investigațiilor medicale, prin fluidizarea activității, precum și prin reducerea numărului de internări.

Pentru consolidarea infrastructurii și a serviciilor medicale aferente Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Orășenesc Țăndărei, investițiile au o valoare totală de 10.699.518,50 lei. Din această sumă, peste 7,4 milioane de lei reprezintă alocarea Fondului European de Dezvoltare Regională, contribuția din bugetul de stat este de aproape trei milioane de lei, în timp ce cofinanțarea eligibilă a beneficiarului depășește valoarea de 213  mii de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 48 de luni, în intervalul 30 septembrie 2018 – 30 august 2022.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. La nivelul județului Ialomița, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 88 de aplicații, având o valoare solicitată de peste 850 de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele șapte cereri de finanțare înregistrate la nivelul Axei prioritare 8, sunt solicitate fonduri în valoare de peste 60 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.