Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare Regio pentru îmbunătățirea infrastructurii educaționale la Universitatea „Valahia” din Târgoviște!

În data de 19 mai, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Laura-Monica Gorghiu, rectorul Universității „Valahia” din Târgoviște, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Extinderea și echiparea infrastructurii educaționale la Universitatea „Valahia” din Târgoviște”.

Prin acest demers, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, beneficiarul finanțării nerambursabile, își propune să crească relevanța învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele competitive. Astfel, se dorește extinderea clădirii Institutului de Cercetare Științifică, Tehnologică și Multidisciplinară, măsură ce are rolul de a stimula implicarea studenților în activitățile practice și de cercetare, aspecte esențiale în adaptarea procesului educativ la cerințele pieței de muncă. Investițiile preconizate în cadrul aplicației vor genera spații moderne dotate cu echipamente de calitate ce vor asigura premisele unui proces educațional de calitate, vor crește atractivitatea facultății și, totodată, a numărului de studenți. Pe această cale, infrastructura educațională universitară din Târgoviște va fi adaptată atât la tendințele ce se manifestă la nivelul învățământului universitar, cât și la cerințele pieței muncii.

Proiectul beneficiază de finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 10 – „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale”, Prioritatea de investiții 10.1 – „Investițiile în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație şi formare”, Obiectiv specific 10.3 – „Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive”, apel dedicat învățământului universitar.

Contractul de finanțare are o perioadă de implementare de 60 de luni, începând cu 1 decembrie 2017 până la 1 noiembrie 2022 și un buget total de 29.779.064,20 lei. Din aceștia, peste 25 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, aproximativ patru milioane de lei reprezintă alocarea bugetului de stat, cofinanțarea eligibilă a beneficiarului fiind de peste nouă mii de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.230 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 706 cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.