Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Finanțare Regio pentru creșterea eficienței transportului public de călători în municipiul Pitești

Miercuri, 13 mai, a fost semnat contractul de finanțare privind implementarea proiectului „Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești” ce are în vedere reducerea emisiilor de carbon, prin adoptarea unor măsuri care să crească eficiența transportului public de călători.

Administrația municipiului Pitești a atras finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1„Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Această inițiativă are ca finalitate creșterea atractivității și a competitivității transportului public de călători. În acest sens, va fi implementat un sistem integrat de management al traficului care, pe de o parte, va determina o planificare eficientă a transportului public de călători, iar pe de altă parte va furniza prin diferite canale informații privind graficele orare, hărțile rețelei de transport, precum și timpii de plecare și de sosire ai mijloacelor de transport. Un alt aspect avut în vedere în cadrul proiectului este evitarea parcărilor neregulamentare. Pentru aceasta, vor fi montate în cinci zone de interes panouri informative privind disponibilitatea locurilor de parcare. Prin adoptarea acestor măsuri, transportul public de călători va furniza populației servicii eficiente și competitive, frecvența deplasărilor cu autoturismele personale va scădea, iar la nivelul municipiului se va diminua emisia gazelor cu efect de seră și poluarea fonică.

Având un termen de implementare de 42 de luni, în perioada 1 septembrie 2018 – 28 februarie 2022, proiectul are un buget a cărui valoare totală este de 42.864.747,92 lei. Din aceștia, aproximativ 32  de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, peste 4,8 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă asigurată de beneficiar depășește suma de 750 de mii de lei, în timp ce cuantumul cheltuielilor neeligibile este de peste 5,2 milioane de lei.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.230 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 706 cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.