Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Dotări finanțate prin Regio, pentru Ambulatoriul din cadrul Spitalului Județean Călărași

În data de 21 ianuarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, și Vasile Iliuță, președintele Consiliului Județean Călărași, au semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Dotarea infrastructurii Ambulatoriului Spitalului Județean Călărași”, ce are ca obiectiv creșterea accesibilității serviciilor de sănătate.

Demersul administrației județene primește finanțare europeană prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), în cadrul Axei prioritare 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.

În acest sens, dotarea cu echipamente medicale performante va asigura populației servicii de calitate și posibilitatea depistării în etape incipiente a eventualelor maladii. De asemenea, durata de spitalizare a pacienților internați, care nu necesită îngrijire medicală permanentă, precum și timpul de diagnosticare și tratament vor fi considerabil diminuate. Nu în ultimul rând, aparatura de ultimă oră va configura pentru personalul medical condiții optime de desfășurare a activității, fiind totodată o condiție esențială pentru obținerea și implementarea sistemului de management al calității ISO 14001.

Proiectul se ridică la o valoare totală de 10.335.990,72 lei, din care peste 7,2 milioane de lei constituie contribuția din Fondul European de Dezvoltare Regională, aproape 2,9 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul național, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de peste 200 de mii de lei. Perioada de implementare de 25 de luni, începând cu 1 septembrie 2018.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste 8 miliarde de lei. La nivelul județului Călărași, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 116 de aplicații, având o valoare solicitată de peste 990 de milioane de lei. Dintre acestea, prin cele trei proiecte înregistrate la nivelul Axei prioritare 8, sunt solicitate fonduri în valoare de peste 22 de milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.