Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Dezvoltarea mobilității urbane prin mijloace eficiente și nepoluante în municipiile Pitești și Călărași

În data de 30 aprilie, au fost semnate două noi contracte de finanțare ce propun reducerea emisiilor de carbon în municipiile Pitești și Călărași prin adoptarea unor măsuri care să crească atractivitatea mijloacelor nepoluante de deplasare, eficientizând în același timp transportul public de călători. Este vorba despre aplicațiile „Modernizarea infrastructurii serviciului public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat” și „Sporirea gradului de mobilitate a populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași”.

Cele două proiecte vor primi finanțare nerambursabilă prin Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Prin proiectul „Modernizarea infrastructurii serviciului public local de călători și creșterea atractivității transportului nemotorizat”, administrația piteșteană își propune să reducă emisiile de gaze cu efect de seră, autorizând efectuarea unor intervenții care să conducă la modernizarea transportului public de călători și la creșterea atractivității transportului nemotorizat. Ca atare, vor fi realizate lucrări de optimizare a traseelor de transport, prin introducerea a trei noi linii, de eficientizare a transportului public de călători, prin integrarea unui sistem de e-ticketing și a unor panouri informative, precum și de creșterea a atractivității prin modernizarea stațiilor de călători. De asemenea, vor fi amenajate piste pentru biciclete, integrându-se totodată un sistem de tip bike-sharing. Aceste investiții vor crește atractivitatea și utilitatea transportului public de călători, piteștenii beneficiind astfel de o rețea care va asigura o mai bună legătură între cartierele municipiului, precum și de condiții care stimulează deplasările nepoluante.

Având un termen de realizare de 91 de luni, în perioada 1 octombrie 2015 – 30 aprilie 2023, proiectul are un buget a cărui valoare totală este de 57.753.740,13 lei. Din aceștia, peste 48 de milioane de lei constituie contribuția din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), peste 7,4 milioane de lei reprezintă alocarea din bugetul de stat, cofinanțarea eligibilă asigurată de beneficiar depășește ca valoare suma de un milion de mii de lei, valoarea cheltuielilor neeligibile fiind de aproximativ 825 de mii de lei.

Proiectul „Sporirea gradului de mobilitate a populației prin introducerea unui sistem integrat de mobilitate urbană alternativă, cu stații inteligente automatizate de biciclete în municipiul Călărași” depus de administrația călărășene are în vedere creșterea mobilității urbane prin introducerea unui sistem alternativ de deplasare. În acest sens, investițiile vizează implementarea unui sistem de închiriere a bicicletelor care va asigura deplasările în spațiile neacoperite de transportul public de călători, punând totodată la dispoziția călărășenilor mijloacele necesare de deplasare în zonele de interes. Prin urmare, gradul de mobilitate în zona centrală și în zonele limitrofe se îmbunătățește, efectele poluării, inclusiv a celei fonice, se diminuează și, nu în ultimul rând, se promovează un transport public modern, eficient și nepoluant care crește calitatea vieții în municipiul Călărași.

Proiectul va fi implementat în 41 de luni, în intervalul 1 decembrie 2018 – 30 aprilie 2022, și propune investiții a căror valoare totală este de 6.194.443,11 lei. Din aceștia, contribuția FEDR este de peste cinci milioane de lei, alocarea bugetului național depășește 800 de mii de lei, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de peste 120 de mii de lei.

În prezent, din cele 1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD) înregistrate la nivelul regiunii Sud Muntenia, prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei, 74 de cereri de finanțare, cu o valoare solicitată de peste 1,4 miliarde de lei, au fost depuse de cele șapte municipii reședință de județ din regiunea noastră, în cadrul Axei prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.