Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Dezvoltare urbană prin proiecte de infrastructură finanțate prin Regio, în municipiile Giurgiu și Turnu Măgurele

În data de 5 mai, au fost semnate contractele de finanțare pentru proiecte de investiții privind dezvoltarea orașelor din Sud Muntenia, prin îmbunătățirea infrastructurii de transport public - „Modernizarea infrastructurii de transport public în zona estică a municipiului Giurgiu” și a serviciilor educaționale - „Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele”.

Aplicația administrației giurgiuvene este finanțată din Programul Operațional Regional 2014-2020 (Regio), Axa prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, Prioritatea de investiții 4e – „Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilității urbane multimodale durabile și a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare”, Obiectiv specific 4.1 – „Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă”.

Pentru a reduce emisiile de carbon și deplasările cu autoturismele personale la nivelul municipiului, administrația locală va adopta o serie de măsuri de eficientizare a transportului public de călători și de îmbunătățire a condițiilor de folosire a mijloacelor nemotorizate de transport. Astfel, introducerea în transportul public a două autobuze nepoluante, implementarea unui sistem inteligent de management al traficului și modernizarea stațiilor de transport sunt inițiative menite a încuraja populația să acceseze transportul public de călători. Totodată, configurarea pistelor de biciclete pe o suprafață de peste 1,5 kilometri, precum și modernizarea unui perimetru de peste 9,6 kilometri pătrați de spații pietonale vor crește siguranța și accesibilitatea deplasărilor efectuate cu mijloacele nemotorizate. Nu în ultimul rând, se are în vedere îmbunătățirea spațiului urban prin amenajarea spațiilor verzi.

Realizarea acestor investiții necesită un buget în valoare totală de 36.512.930,53 lei, din care peste 30 de milioane de lei sunt asigurate de Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), bugetul național asigură o finanțare ce depășește 4,6 milioane de lei, în timp ce cofinanțarea beneficiarului este de aproape 720 de mii de lei. Diferența de peste 544 de mii de lei reprezintă cuantumul cheltuielilor neeligibile. Proiectul are o perioadă de implementare de 104 luni, începând cu 9 aprilie 2015 până la 30 noiembrie 2023.

„Servicii educaționale și spații publice urbane îmbunătățite în municipiul Turnu Măgurele” beneficiază de finanțare nerambursabilă Regio, în cadrul Axei prioritare 13 – „Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiții 9b - „Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România”.

Prin implementarea proiectului, Primăria Municipiului Turnu Măgurele, beneficiarul finanțării nerambursabile, are în vedere creșterea calității vieții locuitorilor, asigurând accesul la servicii educaționale de calitate. În acest sens, vor fi autorizate investiții care să asigure funcționalitatea unui centru educațional. Astfel, va fi încurajată participarea populației la activitățile instituției educaționale, promovându-se totodată învățarea la orice vârstă. De asemenea, vor mai fi realizate intervenții asupra infrastructurii publice pentru a se asigura accesul nediscriminatoriu la serviciile instituției modernizate.

Lucrările ce vor fi realizate în cadrul proiectului au un buget estimat la o valoare totală de 16.190.038,01 lei, din care peste 13 milioane de lei sunt alocate din FEDR, contribuția din bugetul de stat depășește două milioane de lei, iar cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de peste 317 mii de lei, peste 310 mii de lei fiind valoarea cheltuielilor neeligibile. Proiectul va fi implementat în 51 de luni, în perioada 1 iunie 2018 – 31 august 2022.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.181 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. Din acestea, au fost semnate contracte pentru 702 cereri de finanțare, a căror valoare solicitată este de peste 5,9 miliarde de lei. În situația contractelor semnate, este inclus și contractul aferent Priorității de investiții 11.1 – „Consolidarea capacității instituționale şi o administrație publică eficientă”, proiect implementat la nivel național al cărui beneficiar este Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, gestionat de ADR Sud Muntenia.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.