Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Descoperire antreprenorială privind industria auto și cercetarea de înaltă tehnologie, via ZOOM

În data de 26 iunie, ADR Sud Muntenia a organizat online întâlnirea de lucru privind descoperirea antreprenorială pentru domeniile de specializare inteligentă Industria auto și Industria și cercetarea de înaltă tehnologie.

Evenimentul a reunit peste 30 de reprezentanți ai domeniilor vizate, ai administrației publice, ai mediului privat, precum și ai societății civile din regiunea Sud Muntenia.

În cadrul activității, a fost discutat și dezbătut mixul de politici aferent Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027, precum și portofoliului de proiecte aferent strategiei. Totodată, au fost analizate schița Programului Operațional Regional  pentru perioada de programare 2021-2027 și Ordonanța de guvern nr.88 din 27.05.2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027.

Cea de-a doua parte a evenimentului a fost dedicată procesului de descoperire antreprenorială. În acest sens, participanții s-au împărțit în trei grupuri, respectiv subdomenii de specializare inteligentă, și anume: „Automobile inteligente și sigure, componente și echipamente pentru industria auto”, „Tehnologii și metode avansate de producție” și „Materiale avansate”. În cadrul grupurilor de lucru au fost generate idei de proiecte care vor face parte din portofoliu de proiecte aferent Strategiei de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia.

Prin acest tip de evenimente, ADR Sud Muntenia își dorește să încurajeze noi căi de dezvoltare economică sustenabilă prin care să determine antreprenorii, inovatorii, creatorii, susținătorii locali și regionali să descopere provocări antreprenoriale actuale și să dezvolte idei de proiecte inedite.

Următoarele evenimente de acest gen vor fi organizate în luna iulie pentru domeniile de specializare inteligentă Agricultură și industria alimentară, Bioeconomie: dezvoltarea economiei circulare și Turism și Identitate Culturală și Localități Inteligente.