Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Consultare publică privind un nou apel de proiecte pentru crearea și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor – AP 2, PI 2.2

În data de 14 mai, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 (AMPOR) a lansat în consultare publică, pentru un nou apel de proiecte, Ghidului solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 - „Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor” (Ghid specific – PI 2.2 – IMM).

Perioada de consultare este de 15 zile calendaristice, începând cu data publicării variantei de lucru a ghidului pe website-ul inforegio.ro, iar observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail, la adresa info@mdrap.ro, până la data de 29.05.2020.

Acest apel de proiecte are în prezent o alocare de 150 milioane de euro (contribuție din FEDR și de la bugetul de stat), în funcție de interesul manifestat de beneficiari și de numărul proiectelor depuse existând posibilitatea identificării de alocări suplimentare de până la 550 milioane euro.

Documentul poate fi consultat pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 2, accesând link-ul următor: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197, sau pe site-ul AMPOR: inforegio.ro.