Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Consultare publică privind creșterea inovării în companii (AP 1, PI 1.1, OS 1.2)

În data de 6 martie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 a lansat în consultare publică Ghidul specific aferent Axei prioritare 1 – „Promovarea transferului tehnologic”, Prioritatea de investiții 1.1 – „Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare şi dezvoltare şi învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse şi de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, ecoinovarea şi aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele şi de grupuri şi inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum şi sprijinirea activităților de cercetare tehnologică şi aplicată, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate şi de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale şi difuzării tehnologiilor de uz general”, Obiectiv specific 1.2 – „Creșterea inovării în companii prin sprijinirea abordărilor multisectoriale rezultate în urma implementării Inițiativei Regiuni mai puțin dezvoltate în România”.

Documentul poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 1, link: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1466/ghid-consultare-1-2-proof-of-concept.rar, sau pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, www.inforegio.ro.

Observațiile pot fi trimise până la data de 20 martie 2020, ora 14:00, la următoarea adresă de email: regio@mdrap.ro.