Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Consultare publică pentru Ghidul solicitantului aferent POR 2014-2020/8/8.1/8.3/C!

Astăzi, 24 februarie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 2014 – 2020 din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației, a lansat în consultare publică Ghidul solicitantului pentru Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 „Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale”, Obiectivul specific 8.3 – „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale”, Operațiunea C – Grup vulnerabil copii.

Ghidul a fost revizuit în urma închiderii primelor două apeluri dedicate grupului vulnerabil „copii”, în vederea relansării celui de-al treilea apel fiind, necesară modificarea criteriilor de eligibilitate.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise în format editabil, în termen de 5 zile, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 29 februarie 2020, ora 24:00.

Documentul poate fi consultat pe site-ul destinat implementării POR 2014-2020 în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 8, accesând link-ul: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-8/static/1203 sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.