Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Conferinţa „Oportunităţi de finanţare pentru mediul privat prin POR 2014-2020 şi PNDR 2014-2020”

dsc_0028-1444311283.jpg

Joi, 8 octombrie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în colaborare cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a organizat Conferinţa „Oportunităţi de finanţare pentru mediul privat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 şi Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020”.

La evenimentul desfăşurat în sala de şedinţe din sediul ADR Sud Muntenia au participat Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, George Turtoi, secretar de stat în Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Carmen Boteanu, director general adjunct al Autorităţii de Management a Programul Naţional de Dezvoltare Rurală, alături de reprezentanţi ai fermierilor, ai IMM-urilor mijlocii non-agricole, ai Camerelor de comerţ, ai Asociaţiilor oamenilor de afaceri şi ai instituţiilor publice locale cu responsabilităţi în domeniul agricol din regiunea Sud Muntenia.

În deschiderea conferinţei, domnul Liviu Muşat, directorul Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru interesul şi deschiderea de a participa la un eveniment comun al celor două programe de finanţare, POR şi PNDR, ce se desfăşoară într-o zonă atât de reprezentativă din punct de vedere al agriculturii şi industriei alimentare.

„Suntem în faţa dumneavoastră cu două dintre cele mai importante programe care sunt în pregătire şi care putem spune că au luat deja startul pentru perioada 2014-2020. Este vorba despre Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi Programul Operaţional Regional. Ne aflăm într-o regiune în care aproape 60% din locuitori activează şi îşi duc traiul în mediul rural, de aceea, agricultura, industria rurală şi problemele din mediul rural sunt pe agenda noastră şi le privim cu toată seriozitatea şi cu totală importanţă”, a precizat Liviu Muşat.

La rândul său, domnul Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, şi-a exprimat satisfacţia pentru oportunitatea de a depăşi „graniţa” ministerului agriculturii, venind şi către zona de dezvoltare regională, complementară activităţii ministerului pe care îl conduce: „Am venit astăzi să vă transmit câteva gânduri despre Programul Naţional de Dezvoltare Rurală şi să vă propun o schimbare de abordare, în sensul că ne dorim să vorbim mai puţin noi şi să vă ascultăm mai mult pe dumneavoastră. Noi am făcut în această vară un efort extins să mergem prin ţară şi să spunem tuturor beneficiarilor că suntem pregătiţi, PNDR fiind primul program din cele la care România are acces care este deschis, şi, din 40 de miliarde de euro fonduri europene pe care le avem la dispoziţie în perioada 2014-2020, 8 miliarde de euro ce sunt disponibile sectorului agricol, la care se adaugă încă 1,5 miliarde de euro de la Bugetul de Stat, sunt disponibile către dumneavoastră în cea mai mare parte a măsurilor, aşa cum noi le-am definit. Acum, după doar câteva luni de la lansarea programului vă spunem că o parte din măsuri deja s-au închis, nu pentru că am atins termenul limită de 30 octombrie, ci pentru că am ajuns la plafonul pe care l-am stabilit, de 120% din alocarea disponibilă pentru anii 2014 şi 2015, şi chiar căutam, împreună cu colegii, soluţii pentru a nu-i dezamăgi pe acei beneficiari care au proiecte pregătite în special pe măsurile cu alocări mai mici, mă refer aici la tinerii fermieri şi la investiţii în activităţile non-agricole.”, a transmis Daniel Constantin, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

Evenimentul a vizat diseminarea informaţiilor asupra oportunităţilor oferite de cele două programe POR 2014-2020 şi PNDR 2014-2020, în vederea asigurării unei mai mari deschideri către publicul ţintă şi a creşterii gradului de transparenţă în implementarea acestora.

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale au adus în atenţia participanţilor informaţii esenţiale despre două sub-măsuri ale PNDR 2014-2020, ce vor finanţa activităţile non-agricole, este vorba despre Sub-măsura 6.2 – „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale” şi Sub-măsura 6.4 – „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole”. De asemenea au mai fost prezentate situaţia pe sesiuni a proiectelor din cadrul PNDR 2014-2020 şi informaţii despre Măsura 19 – „Dezvoltarea locală LEADER” ai cărei beneficiari sunt Grupurile de Actiune Locală din mediul rural.

Doamna Daniela Traian, director adjunct Dezvoltare şi Comunicare al ADR Sud Muntenia, a prezentat oportunităţile de finanţare prezente în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiţii 2.1 – „Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi şi prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”, şi, respectiv, Prioritatea de investiţii 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor”, în cadrul căreia beneficiari pot fi şi întreprinderile medii non-agricole din mediul rural.

Întâlnirea a avut un caracter interactiv, reprezentanţii Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Locale şi cei ai Agenţiei pentru Dezvoltare Regională având posibilitatea să răspundă problemelor ridicate şi întrebărilor transmise de invitaţi.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.