Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Comisia Regională pentru elaborarea criteriilor de selecţie a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia pentru 2014 – 2020

dsc_1079-1421334133.jpg

În data de 14 ianuarie, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat cea de-a IV-a reuniune de lucru a Comisiei Regionale pentru elaborarea criteriilor de selecţie a proiectelor strategice ale regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2014 - 2020.

Evenimentul, ce s-a desfăşurat la sediul Agenţiei, a avut ca scop discutarea proiectelor prioritare la nivelul regiunii Sud Muntenia, ce ar urma să fie finanţate în cadrul Axei prioritare 6 „Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea infrastructurii rutiere regionale la reţeaua TEN-T” din viitorul Program Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020. Prin POR, în perioada 2014 - 2020, investiţiile în dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport regională prioritizată prin PDR-urile corelate cu Master Planul General de Transport vor asigura la un nivel superior mobilitatea (populaţiei şi a bunurilor), vor reduce costurile de transport de mărfuri şi călători, vor promova accesul pe pieţele regionale şi vor creşte siguranţa traficului. Obiectivul acestor investiţii vizează modernizarea infrastructurii de transport rutier pentru conectarea la reţeaua TEN-T.

Totodată, cu această ocazie s-au purtat discuţii despre Axele prioritare 3 „Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon” şi 4 „Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”, în special despre modul de realizare a planurilor de mobilitate urbană durabilă, necesare pentru realizarea de proiecte finanţabile în cadrul acestei axe, care să asigure planificarea infrastructurii rutiere până în anul 2020, în corelare cu strategiile de dezvoltare urbană, siguranţă rutieră şi planurile de amenajare a teritoriului şi urbanism.

La reuniunea de lucru au participat reprezentanţi ai administraţiei publice de la nivelul regiunii Sud Muntenia, precum şi reprezentantul Autorităţii de Management – Sava Chiser, consilier în cadrul Serviciului Planificare, care a clarificat, cu această ocazie, anumite aspecte cu privire la proiectele ce pot fi finanţate în cadrul Axelor prioritare 3,4 şi 6 din viitorul POR, ce urmează a fi lansat în primul semestru al acestui an, după ce va primi aprobarea Comisiei Europene.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilităţi delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilităţile de finanţare din Regio puteţi obţine contactând experţii Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.