Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Beneficiarii de fonduri Regio din Sud Muntenia, la prima sesiune instructivă din acest an

Astăzi, 22 ianuarie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a găzduit primul eveniment din acest an destinat instruirii beneficiarilor de fonduri europene nerambursabile, accesate prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020 (Regio).

La seminar au participat reprezentanți ai autorităților publice din regiunea noastră care beneficiază de finanțare Regio în cadrul diferitelor axe prioritare. Astfel, au fost abordate aspecte vizând implementarea proiectelor ce au ca obiectiv: promovarea spiritului antreprenorial (Axa prioritară 2), tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon (Axa prioritară 3), dezvoltarea urbană durabilă (Axa prioritară 4), dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale (Axa prioritară 8), îmbunătățirea infrastructurii educaționale (Axa prioritară 10), precum și regenerarea orașelor mici și mijlocii (Axa prioritară 13).

În acest context, participanții au primit recomandări privind întocmirea corectă a materialelor de publicitate, în conformitate cu Manualului de identitate vizuală, elaborarea cererilor de rambursare, realizarea achizițiilor în baza instrucțiunilor și a ordonanțelor de urgență emise de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice Dezvoltării și Administrației. De asemenea, participanții au fost puși în temă cu procedurile specifice, în vederea implementării corecte a proiectelor.

Prin organizarea acestui seminar de instruire, ADR Sud Muntenia continuă procesul de susținere a beneficiarilor de fonduri europene prin informarea lor constantă, astfel încât proiectele de investiții depuse de aceștia să determine creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale pentru dezvoltarea mediului de afaceri, a infrastructurii și a serviciilor.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.