Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Au debutat întâlnirile Grupurilor Tematice Regionale din Sud Muntenia!

În data de 28 ianuarie, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat la Pitești, în sala de conferințe a Muzeului Județean Argeș, prima întâlnire a Grupurilor Tematice Regionale, în vederea actualizării Planului de Dezvoltare Regională 2021-2027 (PDR), etapă esențială pentru pregătirea viitorului exercițiu financiar.

Astfel, evenimentul destinat competitivității, specializării inteligente și digitalizării a fost deschis printr-o sesiune informativă ce a avut în vedere arhitectura instituțională, obiectivele prioritare de investiții pentru perioada 2021-2027, analiza SWOT a regiunii, din cadrul Planului de Dezvoltare Regională, alături de Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud Muntenia. Întâlnirea a continuat într-o manieră interactivă, fiind inițiate ateliere de lucru prin intermediul cărora au fost identificate nevoile comunității, au fost formulate măsuri și idei de proiecte care se vor regăsi în Planul de Dezvoltare al Regiunii Sud Muntenia și în baza cărora vor fi elaborate propuneri de proiecte finanțabile în viitoarea perioadă de programare.

Grupul Tematic Regional desfășurat la Pitești a reunit membri ai grupurilor de parteneriat local, reprezentanți ai mediului universitar și de afaceri, ai ONG-urilor, precum și ai altor instituții relevante pentru domeniul menționat.

La nivelul regiunii noastre au fost constituite șapte grupuri tematice, corespunzătoare următoarelor domenii: competitivitate, specializare inteligentă și digitalizare; mobilitate și infrastructură; dezvoltare urbană durabilă și localități inteligente; dezvoltare rurală şi agricultură; protecția mediului, eficiență energetică și tranziția către o economie circulară; susținerea sănătății şi a protecției sociale; educație şi ocuparea forței de muncă.