Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Aproximativ 16 milioane de lei fonduri Regio, pentru creșterea calității serviciilor medicale furnizate în regim ambulatoriu, din județul Prahova

În data de 5 februarie, Liviu Gabriel Mușat, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, Bogdan-Andrei Toader, președintele Consiliului Județean Prahova, și Florin Constantin, primarul orașului Vălenii de Munte, au semnat contractele de finanțare pentru proiecte menite a crește gradul de accesibilitate a populației la serviciile medicale furnizate în regim ambulatoriu.

Astfel, prin proiectul „Extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului de Obstetrică Ginecologie Ploiești”, administrația județeană, beneficiarul finanțării nerambursabile, va realiza lucrări ce vor conduce la reorganizarea spațiului secției medicale, la scăderea numărului de pacienți redirecționați spre alte unități medicale și a timpului necesar pentru diagnosticare sau tratament. Nu în ultimul rând, este vizată creșterea nivelului calitativ al serviciilor medicale furnizate în regim ambulatoriu. Valoarea totală a investițiilor se ridică la 7.495.361,73 lei, din care peste 5,2 milioane de lei sunt alocate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), peste două milioane de lei reprezintă contribuția din bugetul de stat, în timp ce contribuția beneficiarului ajunge la aproximativ 150 de mii de lei. Perioada de implementare a proiectului este de 42 de luni, începând cu 1 iunie 2018.

Aplicația „Dotarea ambulatoriului de specialitate din Vălenii de Munte în vederea creșterii accesibilității serviciilor de sănătate pentru populație”, depusă de administrația orașului Vălenii de Munte, urmărește, pe de o parte, creșterea calității actului medical și a numărului de beneficiari de servicii medicale diagnostice, terapeutice, de consiliere, prevenție şi recuperare. Pe de altă parte, se dorește diminuarea timpului de așteptare pentru efectuarea investigațiilor, precum și a numărului de internări. Pentru consolidarea infrastructurii Ambulatoriului, investițiile se ridică la o valoare totală de 8.197.076,69 lei. Din această sumă, peste 5,7 milioane de lei reprezintă alocarea FEDR, contribuția din bugetul de stat este de aproape 2,3 milioane de lei, în timp ce beneficiarul asigură o cofinanțare de aproximativ 164 de mii de lei. Proiectul are o perioadă de implementare de 18 de luni, până la 30 martie 2020.

Cele două aplicații depuse de administrațiile prahovene sunt finanțate din Regio (Programul Operațional Regional 2014-2020), prin Axa prioritară 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”, Prioritatea de investiții 8.1 - „Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 8.1 - Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A - Ambulatorii.

În prezent, în regiunea Sud Muntenia s-au înregistrat 1.178 de proiecte (inclusiv aplicațiile depuse în cadrul SUERD), prin care sunt solicitate fonduri nerambursabile de peste opt miliarde de lei. La nivelul județului Prahova, au fost depuse de solicitanții de fonduri Regio 306 aplicații, având o valoare solicitată de peste 2 miliarde de lei. Dintre acestea, prin cele 19 cereri de finanțare înregistrate la nivelul Axei prioritare 8, sunt solicitate fonduri în valoare de peste 116 milioane de lei.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.