Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

AMPOR a emis Ordinul 2363/11.06.2020 privind completarea Ghidului solicitantului aferent AP2, PI2.2, Apel 2016!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a completat, prin ordin de ministru, Ghidul solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, Prioritatea de investiții 2.2 – „Sprijinirea creării şi extinderea capacităților avansate de producție şi dezvoltarea serviciilor”, Apel 2016.

Astfel, se are în vedere prelungirea perioadei de implementare a proiectelor cu 12 luni după semnarea contractului de finanțare, fără a se depăși data de 31 decembrie 2023. Măsura se va aplica în cazurile justificate de contextul pandemic declanșat de Covid-19.

Documentul poate fi consultat pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente> Instrucțiuni, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-2/static/1197.