Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

AMPOR a emis Instrucțiunea nr. 152 privind prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul cu cod MYSMIS POR/724/9/1 Întreprinderi!

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 152/2020 referitoare la prelungirea perioadei de depunere a proiectelor pentru apelul cu codul MYSMIS POR POR/724/9/1 Întreprinderi - Axa prioritară 9, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității  (DLRC) - până la data de 31.07.2020, ora 17:00.

Documentul poate fi consultat pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente> Instrucțiuni, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252,  sau pe site-ul AMPOR - inforegio.ro.