Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

AM POR a emis Instrucțiunea nr. 148 privind evaluarea, selecția și contractarea proiectelor aferente Axei prioritare 2!

În data de 9 aprilie, în completarea Instrucțiunii nr. 145/2020,  Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) a emis Instrucțiunea nr. 148/2020 care se aplică procesului de evaluare, selecție și contractare aferent Axei prioritare 2 – „Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii”, în contextul stării de urgență decretate.

Documentul poate fi consultat pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente> Instrucțiuni, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252, sau pe site-ul AMPOR -  inforegio.ro.