Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

ADR Sud Muntenia continuă acțiunile de fundamentare a viitorului exercițiu financiar

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a organizat luni, 22 iunie, o nouă sesiune de lucru desfășurată online, în vederea pregătirii portofoliului de proiecte strategice pentru viitoarea perioadă de programare. Evenimentul, destinat reprezentanților orașelor și ai municipiilor (altele decât cele reședință de județ) din regiunea noastră, a fost organizat în vederea realizării unei analize privind măsurile și condițiile de acordare a unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, conform Ordonanței de urgență nr. 88, din 27 mai 2020. Astfel, cu ajutorul fondurilor asigurate la nivel regional prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, autoritățile publice, și nu numai, pot pregăti documentația tehnico-economică pentru proiecte strategice privind regenerarea și mobilitatea urbană, parcurile urbane, centrele istorice, specializarea inteligentă și infrastructura de turism pentru a asigura locuitorilor regiunii Sud Muntenia condiții optime de viață.

În acest context, Liviu Gabriel Mușat, directorul ADR Sud Muntenia, a evidențiat că apropierea de final a actualului exercițiu financiar, în cadrul căruia sunt solicitate peste șase miliarde de lei prin cele 723 de proiecte contractate, impune eforturi susținute și un ritm alert de acțiune. Pe de o parte, avem în vedere evaluarea proiectelor depuse, în vederea contractării lor, astfel încât obiectivele actualului Program să fie atinse. Pe de altă parte, trebuie să ne asigurăm că viitorul program operațional debutează fără întârzieri, iar pentru aceasta, pregătirea portofoliului de proiecte al regiunii Sud Muntenia pentru viitoarea perioadă de programare, este un pas decisiv. Cum orașele au constituit dintotdeauna puncte esențiale privind inovarea și creșterea, acestea trebuie să fie pregătite temeinic pentru a face față provocărilor de ordin social sau ecologic, precum și celor generate de dezvoltarea tehnologiilor ”.

Proiectele strategice reprezintă o categorie de proiecte cu impact major asupra dezvoltării regionale, iar pregătirea și elaborarea documentației tehnico-economice necesită o perioadă de aproximativ doi ani, fapt ce produce efecte asupra ritmului de implementare al viitorului Program, și, implicit, asupra ratei de absorbție a fondurilor europene necesare investițiilor din diferite domenii. Prin urmare, au fost analizate prioritățile la care aceste tipuri de proiecte trebuie să răspundă, condițiile pe care trebuie să le respecte, precum și etapele ce trebuie parcurse pentru elaborarea și finanțarea documentației aferente.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia coordonează procesul de planificare a viitorului exercițiu financiar, desfășurând în acest scop o serie de acțiuni de informare cu privire la măsurile adoptate la nivel european și național în acest sens, precum și de corelare a documentelor strategice la contextul regiunii noastre. Portofoliul de proiecte este anexă a Planului de dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027, principalul document strategic de planificare și programare elaborat la nivelul regiunii, de asemenea, disponibil spre consultare pe site-ul Agenției.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.