Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

ADR Sud Muntenia a sprijinit Primăria Curtea de Argeș, pentru achiziționarea de echipamente și aparatura medicala necesare în lupta cu COVID 19, în cadrul POR 2014-2020

În actualul context generat de pandemia de coronavirus, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a întreprins mai multe măsuri care pot sprijini autoritățile publice județene și locale din regiune în procurarea de echipamente medicale și echipamente de protecție specifice.

Astfel, au fost realizate o serie de demersuri în identificarea, împreună cu consiliile județene și primăriile din regiune care au în implementare contracte în cadrul POR 2014-2020, a resurselor financiare și a modalităților prin care autoritățile publice ar putea să achiziționeze cât mai urgent echipamente specifice COVID 19, pentru dotarea unităților medicale.

În acest context, pentru contractul „Dotarea și echiparea Ambulatoriului Curtea de Argeș”, aflat în implementare în cadrul Axei Prioritare 8 a POR, Primăria Curtea de Argeș a transmis în data de 21 aprilie 2020 către ADR Sud Muntenia – care este Organism Intermediar pentru POR 2014- 2020, o solicitare de  modificare a Cererii de finanțare.

Astfel, pentru achiziționarea noilor echipamente specifice COVID 19, beneficiarul a renunțat la 3 echipamente medicale inițiale (Procesor de țesuturi carusel, Automat de colorare, Siremobil), propunând achiziționarea a paisprezece noi echipamente strict necesare în această situație de urgență.

Solicitarea primăriei Curtea de Argeș privind întocmirea unui act adițional a fost analizată de către personalul ADR Sud Muntenia care, în data de 27 aprilie, a transmis documentația spre aprobare către AM POR. Actul adițional a fost semnat în data de 05.05.2020.

În conformitate cu noile prevederi contractuale, beneficiarul va achiziționa, prin procedura de negociere fără publicare, în regim de urgență, noi echipamente în valoare de 609.150,00 lei fără TVA, necesare ambulatoriului, respectiv:

  • Pat ATI-STRYKER 10 buc;
  • Stație centrală monitorizare funcții vitale cu 10 monitoare - 1 buc;
  • Sistem sterilizare automat (pentru spații închise) - 1 buc
  • Injectomat (pompa tip seringă cu funcții de dozare) - 2 buc

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia va susține toate eforturile beneficiarilor POR în demersurile pe care le întreprind în direcția achiziționării de aparatură și a materialelor necesare spitalelor în actuala criza generată de pandemia de coronavirus COVID-19.