Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

ADR Sud Muntenia - descoperire antreprenorială în domeniile agricultură, industrie alimentară și bioeconomie

Luni, 6 iulie, s-a desfășurat o nouă întâlnire de lucru online destinată descoperirii antreprenoriale privind agricultura, industria alimentară și bioeconomia, o bună oportunitate pentru crearea portofoliului de proiecte al regiunii noastre. În acest context, la inițiativa Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, reprezentanți ai mediului de afaceri din domeniile vizate au avut oportunitatea de a analiza, alături de experții ADR Sud Muntenia, documente relevante pentru viitorul exercițiu financiar. Ca atare, în sesiunea de deschidere a evenimentului a fost dezbătut mixul de politici aferent Strategiei de specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027, precum și portofoliul de proiecte aferent strategiei. Totodată, au fost analizate schița viitorului Program Operațional Regional, precum și Ordonanța de guvern nr. 88 din 27.05.2020 privind instituirea unor măsuri, precum și acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru viitoarea perioadă de programare.

Sesiunea informativă a fost urmată de una interactivă ce a constat în formarea unor grupuri de lucru în domeniile amintite, în cadrul cărora au fost abordate provocările cu care se confruntă antreprenorii și au fost elaborate idei de proiecte care să răspundă nevoilor identificate. Ideile de proiecte dezvoltate vor putea face parte din portofoliul de proiecte al Strategiei de specializare inteligentă a regiunii Sud Muntenia.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia coordonează procesul de planificare a viitorului exercițiu financiar, desfășurând în acest scop o serie de acțiuni de informare cu privire la măsurile adoptate la nivel european și național în acest sens, precum și de corelare a documentelor strategice la contextul regiunii noastre. Portofoliul de proiecte este anexă a Planului de dezvoltare al regiunii Sud Muntenia pentru perioada 2021-2027, principalul document strategic de planificare și programare elaborat la nivelul regiunii, de asemenea, disponibil spre consultare pe site-ul Agenției.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.