Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

Actualizarea alocării financiare pentru apelul de proiecte cu numărul POR/2017/1/1.1.C./1!

În data de 17 februarie, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (AMPOR) 2014 – 2020, din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, a modificat Ghidul solicitantului aferent Axei prioritare 1, Prioritatea de investiții 1.1, Operațiunea C – „Investiții pentru IMM-uri pentru implementarea unui rezultat al cercetării – inovării în parteneriat cu un ITT”.

Principala modificare vizează actualizarea alocării apelului de proiecte, ca urmare a hotărârii CMPOR nr. 117/18.12.2019, publicate pe site-ul www.inforegio.ro. Totodată, a fost actualizat cursul valutar pentru datele introduse în MYSMIS, privind alocarea apelului de proiecte.

De asemenea, a fost introdusă mențiunea potrivit căreia gradul de acoperire a alocării apelului de proiecte se calculează luându-se în considerare cursul Inforeuro din luna intrării în vigoare a contractelor de finanțare.

Modificarea nu afectează tratamentul egal al solicitanților la finanțare și a fost realizată cu scopul de a pregăti relansarea apelului de proiecte. De altfel, ghidul specific pentru relansarea apelului de proiecte a parcurs deja etapa de consultare publică.

Ordinul de ministru poate fi consultat pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 1, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-1/static/1196 sau pe site-ul ministerului www.inforegio.ro.