Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost publicat ordinul de ministru privind completarea Ghidului solicitantului pentru AP 2, PI 2.1 A, Microîntreprinderi!

În data de 6 mai, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației a modificat, prin Ordinul de ministru nr. 1469, una dintre condițiile specifice din contractul de finanțare pentru apelul de proiecte aferent Axei prioritare 2, Priorității de investiții 2.1 A- Microîntreprinderi, în ceea ce privește prelungirea perioadei de implementare a proiectelor. 

Documentul poate fi consultat pe site-ul destinat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Documente, accesând următorul link: https://regio.adrmuntenia.ro/documente/static/1252 sau pe site-ul AMPOR - inforegio.ro.