Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost publicat Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului pentru dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management (AM) pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat în data de 11 noiembrie 2020 Corrigendumul nr. 2 la Ghidul solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/ Întreprinderi, din cadrul Axei prioritare 9 – „Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban”, Prioritatea de investiții 9.1 – „Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)”.

Corrigendumul, aprobat prin ordinul ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 4078 din 11.11.2020, împreună cu Sinteza modificărilor pot fi descărcate de pe site-ul dedicat implementării POR 2014-2020 în regiunea de dezvoltare Sud – Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axe > Axa 9, link: https://regio.adrmuntenia.ro/axa-9/static/1204 sau pe site-ul AM POR, www.inforegio.ro.

ADR Sud Muntenia este Organism Intermediar pentru Regio şi are responsabilități delegate pentru implementarea acestui program. Mai multe detalii despre posibilitățile de finanţare din Regio puteți obține contactând experții Serviciului Comunicare: 0242/331.769, 0242/315.009, 0728/026.708, fax: 0242/313.167, e-mail: info.regio@adrmuntenia.ro.