Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio-Programului Operational Regional 2014-2020!

A fost aprobată versiunea finală a Ghidului specific aferent apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM!

În data de 9 martie, Autoritatea de Management din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru apelul de proiecte aferent Axei prioritare 3 – „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”, Prioritatea de investiții 3.1 – „Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuințelor”, Operațiunea B – Clădiri publice, apel 2, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Apelul este non-competitiv, cu termen limită de depunere, începând cu 9 aprilie, ora 10:00, până la 9 august 2020, ora 10:00, prin intermediul aplicației electronice MySMIS. Pentru această oportunitate de finanțare, regiunea Sud Muntenia dispune de o alocare nerambursabilă (din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul de stat) de 27.172.224 euro. Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 100 de mii de euro și de maximum 25 de milioane de euro.

Ordinul de ministru și Ghidul solicitantului pot fi consultate pe site-ul dedicat implementării POR în regiunea Sud Muntenia, regio.adrmuntenia.ro, secțiunea Program > Axa 3, accesând link-ul următor: https://regio.adrmuntenia.ro/download_file/article/1467/ghid-3-1-B-NE-SE-SM-Apel-2.rar sau pe site-ul Autorității de Management pentru Programul Operațional Regional, www.inforegio.ro.