Pagina de internet a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia dedicată Regio- Programului Operational Regional 2014-2020!

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Asigurarea conectivității la rețeaua majoră de transport a României definită de MasterPlanul General de Transport pentru un număr relevant de utilizatori justifică investițiile preconizate a fi realizate pe Axa 6.

Prioritatea de investiții 6.1: Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

Obiectiv specificRezultate așteptate
Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeteneInvestițiile în infrastructura de transport vor determina creșterea gradului de mobilitate a persoanelor și bunurilor, se va asigura accesul mai facil și mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale și educative din marile municipii a populației aflate în zonele rurale și în orașele de dimensiuni mici, ceea ce va determina o creștere a adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local. Contribuția la promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore va contribui la creșterea capacității de transport pe conexiunile la rețeaua TEN-T și reducerea timpului de deplasare, stimulând utilizarea unor rute alternative pentru vehiculele de mărfă și pasageri.
Efecte pozitive sunt estimate a fi induse in mod indirect în dezvoltarea comerțului, inclusiv exterior și la creșterea competitivității teritoriilor deservite. De asemenea, se va avea în vedere creșterea siguranței rutiere prin investiții specifice, inclusiv prin asigurarea implementării măsurilor aferente începând de la nivelul proiectării și continuând cu construcția și mentenanța infrastructurilor ce vor fi modernizate.

SUERD - Strategia Uniunii Europene privind Regiunea Dunării


Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro, până în data de 31.05.2017, ora 16.00.

Apelul 2


Perioada de depunere a proiectelor, în cadrul apelului POR 2016/6/6.1/2 şi POR 2016/6/6.1/2 BI a fost prelungită până la 13 iulie 2017, ora 15:00.


Apelul 1


Revizuirea a vizat corelarea cu modificările aduse Ghidului general POR (prin Ordinul MDRAPFE nr. 286/15.02.2017), în ceea ce privește:

  • Modelul standard orientativ al contractului de finanțare
  • Modelul A „Opisul cererii de finantare”
  • modificarea termenului de depunere a documentelor din cadrul etapei precontractuale de la 30 de zile lucrătoare la 30 de zile calendaristice pentru proiectele pentru care nu s-a demarat etapa respectivă.